exlux99

Ichimoku + RSI Crypto trending strategy

This is a crypto trending strategy designed for big timeframes such as 3-4h+.

Its components are:
RSI
ICHIMOKU full pack
Heikin Ashi candles for logic calculation inside


Rules for entry.
For long : we have a long cross condition on ichimoku and price is above the ichimoku lines, and at the same time RSI value is > 50.
For long : we have a short cross condition on ichimoku and price is below the ichimoku lines, and at the same time RSI value is < 50.

Rules for exit
We exit whenever we receive an opposite signal of the initial entry.

SInce this strategy is using no risk management inside, I recommend to be careful with it .


If you have any questions, let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?