renat_a

Margin Zones 5 (MZE5)

renat_a Uppdaterad   
Extended version of MZE script.
This indicator can be set up for 5 different tickers, so you can fill up your favourite tikers as fixed and switch between them without changing settings options of Tick Count, Margin and POC
Using option "Show default Zones if not Matched" - you can set up default options,
switching off "Show default Zones if not Matched" - will hide indicator for not matched tikers
By default option is Off

RUS:
Расширенная версия индикатора MZE, которая позволяет сделать настройки одновременно для 5 разных тикеров, соответственно переключаясь между отслеживаемыми тикерами не нужно каждый раз менять настройки. Достаточно один раз настроить базовые настройки к любимым тикерам и только корректировать значение Маржи и Обеспечения.

Используя Опцию "Show default Zones if not Matched" ("Показывать, когда нет совпадения") - индикатор будет отображаться для всех тикеров с настройками по умолчанию.
И наоборот (по умолчанию): при снятой галочке - индикатор будет отображаться только на тех тикерах, к которым привязан, и не будет мешать на остальных
Versionsinformation:
En: Fixed error with "Show ... zone" option for zones labels
Ru: Исправлена ошибка с отображением меток зон
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?