Yauheni

YK Fuller Strategy

Backtesting of Fuller strategy.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("YK Fuller Strategy", overlay=true)

pTail = input(title="Tail (default 51), %", type=integer, defval=51, minval=0, maxval=100)
tail = pTail * 0.01
tail1 = 1 - tail

ema1Value = input(title="EMA (default 8)", type=integer, defval=8, minval=1)
ema2Value = input(title="EMA (default 21)", type=integer, defval=21, minval=1)

minRlDistance = input(title="Minimum distance from Pin-Bar to the round level", type=float, defval=0, minval=0)
floatCount = input(title="The count of digits after the decimal point (for example, 3 - for GBPJPY, 5 - for EURUSD )", type=integer, defval=5, minval=3, maxval=5)

rDelimeter = (floatCount == 3) ? 1000 : (floatCount == 4 ? 10000 : 100000)

intRoundLevel = close * rDelimeter
intRemainder = intRoundLevel % 1000
toRound = (intRemainder >= 500) ? 1000 : 0

roundLevel = (intRoundLevel - intRemainder + toRound) / rDelimeter
rlDistance = abs(close - roundLevel)

showRl = input(title="Show round levels?", type=bool, defval=false)
roundLevelPlot = iff(showRl, roundLevel, na)
plot(roundLevelPlot, title='Round Level', color=lime, style=circles, linewidth=2)

iIb = input(title="Ignore inside bars?", type=bool, defval=false)
insideBar = iIb and ((high <= high[1] and low >= low[1]) or (high <= high[2] and low >= low[2] and high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2]) or (high <= high[3] and low >= low[3] and high[2] <= high[3] and low[2] >= low[3] and high[1] <= high[3] and low[1] >= low[3]) or (high <= high[4] and low >= low[4] and high[3] <= high[4] and low[3] >= low[4] and high[2] <= high[4] and low[2] >= low[4] and high[1] <= high[4] and low[1] >= low[4]) or (high <= high[5] and low >= low[5] and high[4] <= high[5] and low[4] >= low[5] and high[3] <= high[5] and low[3] >= low[5] and high[2] <= high[5] and low[2] >= low[5] and high[1] <= high[5] and low[1] >= low[5]) or (high <= high[6] and low >= low[6] and high[5] <= high[6] and low[5] >= low[6] and high[4] <= high[6] and low[4] >= low[6] and high[3] <= high[6] and low[3] >= low[6] and high[2] <= high[6] and low[2] >= low[6] and high[1] <= high[6] and low[1] >= low[6]) or (high <= high[7] and low >= low[7] and high[6] <= high[7] and low[6] >= low[7] and high[5] <= high[7] and low[5] >= low[7] and high[4] <= high[7] and low[4] >= low[7] and high[3] <= high[7] and low[3] >= low[7] and high[2] <= high[7] and low[2] >= low[7] and high[1] <= high[7] and low[1] >= low[7]) or (high <= high[8] and low >= low[8] and high[7] <= high[8] and low[7] >= low[8] and high[6] <= high[8] and low[6] >= low[8] and high[5] <= high[8] and low[5] >= low[8] and high[4] <= high[8] and low[4] >= low[8] and high[3] <= high[8] and low[3] >= low[8] and high[2] <= high[8] and low[2] >= low[8] and high[1] <= high[8] and low[1] >= low[8]) or (high <= high[9] and low >= low[9] and high[8] <= high[9] and low[8] >= low[9] and high[7] <= high[9] and low[7] >= low[9] and high[6] <= high[9] and low[6] >= low[9] and high[5] <= high[9] and low[5] >= low[9] and high[4] <= high[9] and low[4] >= low[9] and high[3] <= high[9] and low[3] >= low[9] and high[2] <= high[9] and low[2] >= low[9] and high[1] <= high[9] and low[1] >= low[9]) or (high <= high[10] and low >= low[10] and high[9] <= high[10] and low[9] >= low[10] and high[8] <= high[10] and low[8] >= low[10] and high[7] <= high[10] and low[7] >= low[10] and high[6] <= high[10] and low[6] >= low[10] and high[5] <= high[10] and low[5] >= low[10] and high[4] <= high[10] and low[4] >= low[10] and high[3] <= high[10] and low[3] >= low[10] and high[2] <= high[10] and low[2] >= low[10] and high[1] <= high[10] and low[1] >= low[10])) ? true : false
      
emaCrossing = input(title="ЕМА crossing?", type=bool, defval=true)

ema1 = ema(close, ema1Value)
ema2 = ema(close, ema2Value)

height = high - low
bodyHeight = abs(open - close)

fakeHighUp = high - close
fakeLowUp = open - low

pinHeightUp = height - min(fakeHighUp, fakeLowUp)

getPinBarUp(ema1, ema2) => open < close and 
      ((rlDistance > minRlDistance and 
      fakeHighUp * 2 < fakeLowUp and 
      bodyHeight > fakeHighUp and 
      ema1 >= low and 
      close > ema1 and 
      open > ema1 and 
      close > ema2 and 
      open > ema2 and 
      ((emaCrossing and ema1 > ema2) or emaCrossing == false) and 
      open > (close - pinHeightUp * tail1) and 
      close > (high - pinHeightUp * tail1)) 
      or 
      (rlDistance > minRlDistance and 
      fakeHighUp > fakeLowUp * 2 and 
      bodyHeight > fakeLowUp and 
      high >= ema1 and 
      close < ema1 and 
      close < ema2 and 
      ((emaCrossing and ema1 < ema2) or emaCrossing == false) and 
      open < (high - pinHeightUp * tail) and 
      close < (high - pinHeightUp * tail))) 
      ? true : false
      
pinBarUp = getPinBarUp(ema1, ema2)
     
fakeHighDn = high - open
fakeLowDn = close - low

pinHeightDn = height - min(fakeHighDn, fakeLowDn)

getPinBarDn(ema1, ema2) => open > close and 
      ((rlDistance > minRlDistance and 
      fakeHighDn > fakeLowDn * 2 and 
      bodyHeight > fakeLowDn and 
      high >= ema1 and 
      close < ema1 and 
      open < ema1 and 
      close < ema2 and 
      open < ema2 and 
      ((emaCrossing and ema1 < ema2) or emaCrossing == false) and 
      open < (high - pinHeightDn * tail) and 
      close < (high - pinHeightDn * tail))
      or 
      (rlDistance > minRlDistance and 
      fakeHighDn * 2 < fakeLowDn and 
      bodyHeight > fakeHighDn and 
      ema1 >= low and 
      ema1 < close and 
      ema2 < close and 
      ((emaCrossing and ema1 > ema2) or emaCrossing == false) and 
      open > (open - pinHeightDn * tail1) and 
      close > (open - pinHeightDn * tail1)))
      ? true : false

pinBarDn = getPinBarDn(ema1, ema2)

highlightBars = input(title="Highlight bars", type=bool, defval=true)

barcolor((pinBarUp and highlightBars and insideBar == false) ? lime : na, title="Bullish bar")
barcolor((pinBarDn and highlightBars and insideBar == false) ? red : na, title="Bearish bar")

longCondition = ((pinBarUp and fakeHighUp < fakeLowUp) or (pinBarDn and fakeHighDn < fakeLowDn)) and insideBar == false

lossProfit = input(title="Loss / Profit = 1 / X", type=float, defval=1, minval=0, maxval=10000)

if longCondition and strategy.position_size == 0
  strategy.entry("Long", strategy.long)
  lossValue = (close - low) * rDelimeter
  profitValue = lossValue * lossProfit
  strategy.exit("Close", "Long", loss=lossValue, profit=profitValue)

shortCondition = ((pinBarDn and fakeHighDn > fakeLowDn) or (pinBarUp and fakeHighUp > fakeLowUp)) and insideBar == false

if shortCondition and strategy.position_size == 0
  strategy.entry("Short", strategy.short)
  lossValue = (high - close) * rDelimeter
  profitValue = lossValue * lossProfit
  strategy.exit("Close", "Short", loss=lossValue, profit=profitValue)