Crypto7addict

Crypto addict 7

Accurate Buy & Sell indicators

The below indicators are recommended on the daily chart only.

Yellow Diamond - Possible bottom of the market. This diamond will only flash a few times in a cycle on the BTC chart. This is actually one the BEST buying signal

Green Buy – Buy

Red Sell - Sell / take profits

BIG red cross – Possible top and best signal to sell or take profits
BIG green cross – possible bottom and the best signal to buy

Silver Line – 111 MA
The modified 111 moving average is also a very good indicator. The market will test this support/resistance before the 200 moving average.

Purple line – 200 MA
The modified 200 moving average is a very good indicator. You will get a feel if the markets are in a up or down trend and identifying support and resistance areas. A daily candle close above the line is support and markets can move upwards. A daily close below indicate resistance and markets will move downwards

Red line – Confirmed bullish / bearish cycle!!

Green Line - This MA line indicate the bottom of the cycle - your absolute best entry point for the next cycle. This MA got a 10-year accurate record.
Remember that past history does not guarantee future results.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?