UDAY_C_Santhakumar

Rob Hoffman's Inventory Retracement Bar - by UCSgears

Claims by Rob Hoffman
Developed and used to win trading competitions around the world, the Hoffman Inventory Retracement Trade is quickly becoming one of the most popular ways to identify where short-term counter trend institutional inventory has subsided and when it’s time to re-enter into a trade’s original trend direction.

I have not included the TREND condition.

- Enjoy


Rob Hoffman Inventory Retracement Bar - tradersonline-mag.co...sic-html/page54.html


Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="UCS_Rob Hoffman_Inventory Retracement Bar", shorttitle="UCS_RH_IRB", precision=2, overlay=true)

z = input(45, title="Inventory Retracement Percentage %", maxval=100)

// Candle Range
a = abs(high - low)
// Candle Body
b = abs(close - open)
// Percent to Decimal
c = z/100

// Range Verification 
rv = b < c*a

// Price Level for Retracement
x = low + (c * a)
y = high - (c * a)

sl = rv == 1 and high > y and close < y and open < y 
ss = rv == 1 and low < x and close > x and open > x 

// Line Definition
li = sl ? y : ss ? x : (x+y)/2

// Plot Statement
plotshape(sl, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, title = "Long Bar", transp = 0)
plotshape(ss, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, title = "Short Bar", transp = 0)

plot(li, style = line, color = blue, title = "Inventory Bar Retracement Price Line")