MoonFlag

Volume Effectiveness

I have been trying to work with volume as an indicator for quite some time, as it holds qualities as a 'leading indicator'.
However, please note that any indicator which to some extent predict a future trend has its issues as it can be misleading.
But, in some datasets in a selected timeframe the leading properties of volume as an indicator are useful.

So this script is not too complicated. It shows a numeric which resembles the 'effectiveness of volume' in moving price.

For example, if a small volume creates a large price change - the Volume Effectiveness indicator will be high and show a spike
Whereas, if a large volume creates a small price change - the Volume Effectiveness indicator will be low

I used 3 metrics to represent Volume Effectiveness (these are different colors on the bar chart)
One price difference is the absolute(high - low) for each bar
Another is the absolute(open - close)
The 'open-close' is smaller than the 'high-low', so note this when viewing the bar charts

The final metric depends on if the open is greater than the close or vice-versa
But it considers the 'absolute(high-low)' and the difference between the open and the high (or low) and the close and the low (or high)
So the final metric is the largest of the 3 metrics and is generally the most useful of the 3 however, the other 2 are displayed to provide a better understanding of what 'Volume Effectiveness' displays

Note, I use absolute values so they are only positive, i.e. there are no negative values to represent a price drop within a bar

So, why is this indicator useful - its because volume is a leading indicator

A decreasing volume tends to suggest a price change is coming
Also, when the volume within a bar is very small, its Volume Effectiveness tends to go very high
That means a small trade volume creates a relatively large change in price
This is ideal conditions for a big pump (or big dump - although this indicator seems to work better before pumps)

A large spike in the Volume Effectiveness is commonly/sometimes preceding a big pump

So watch this indicator - and if there is a big spike - evaluate other market conditions to consider getting into position

Large spikes in the Volume Effectiveness can precede big price changes and therefore can provide a leading indication before a pump or dump

Timeframe is important - I found on the daily timeframe this indicator did not provide sufficient lead to be useful. Similarly on the <15min timeframe the spikes were not highly correlated with pumps/dumps

However, in medium timeframes (15mins, 1hour, 4hours) this indicator can be useful for predicting sizeable price changes.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?