jason5480

biased_price_target

jason5480 Uppdaterad   
Library "biased_price_target"
Collection of functions that can be used for the calculation of biased price targets like stop loss and
take profit from a reference price using several methods that are already provided by the "distance_ratio" library plus
the 'HHLL'. Methods supported are percentagewise (PERC), atr-based (ATR), fixed profit (PROF), tick-based (TICKS),
risk reward ratio (RR), and highest high/lowest low (HHLL)
Versionsinformation:
v2
  • Add use case examples
  • Pump distance_ratio library version
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.