Dahdaryon

DojiCandle body size RSI-SMMA filter MTF


DojiCandle body size RSI-SMMA filter MTF

Hi. I was inspired by a public script written by @ahmedirshad419, .
I thank him for his idea and hard work.
His script is the combination of RSI and Engulfing Pattern.

//------------------------------------------------------------
I decided to tweak it a bit with Open IA.
I have changed:
1) candle pattern to DojiCandle Pattern;
2) I added the ability for the user to change the size of the candlestick body;
3) Added SMMA 200;
4) Changed the colour of SMMA 200 depending on price direction;
5) Added a change in the colour of candlesticks, depending on the colour of the SMMA 200;
6) Added buy and sell signals with indicator name, ticker and close price;
7) Added ability to use indicator on multi time frame.

How it works
1. when RSI > 70 > SMMA 200 and form the bullish DojiCandle Pattern. It gives sell signal
2. when RSI < 30 < SMMA 200 and form the bearish DojiCandle Pattern. It gives buy signal

settings:
basic setting for RSI, SMMA 200 has been enabled in the script to set the levels accordingly to your trades
Enjoy
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?