true-androlog

Weekend Analysis

true-androlog Uppdaterad   


There are always discussions about how the weekend affects Crypto-Coins.
It seems that on Monday, the price usually returns to Friday's level.
To make a qualified statement, I wrote this script that tests exactly that
and provides an evaluation.

It displays a candle for Saturday and Sunday.
Either green or red, but also blue if there was hardly any movement.

This threshold is set at 2%, but can be changed in the settings.
If the relative distance from Saturday's open to Friday's close is less than this value,
it counts as the same.

The timeframe should be between day and hour so that Tradingview goes back far enough in the past.


The output (here for BTC)
Total: 477
Lower: 20%
Equal: 55%
Higher: 25%
is displayed in the chart, but also output via the log function.
Versionsinformation:

Update:
Now, the current weekend is also displayed and how long it will last. Most importantly, you can already see how the rate compares to the opening.


There are always discussions about how the weekend affects Crypto-Coins.
It seems that on Monday, the price usually returns to Friday's level.
To make a qualified statement, I wrote this script that tests exactly that
and provides an evaluation.

It displays a candle for Saturday and Sunday.
Either green or red, but also blue if there was hardly any movement.

This threshold is set at 2%, but can be changed in the settings.
If the relative distance from Saturday's open to Friday's close is less than this value,
it counts as the same.

The timeframe should be between day and hour so that Tradingview goes back far enough in the past.


The output (here for BTC)
Total: 477
Lower: 20%
Equal: 55%
Higher: 25%
is displayed in the chart, but also output via the log function.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?