dharmatech

Global Net Liquidity - SPX Fair Value

dharmatech Uppdaterad   
This is similar to the SPX Fair Value Bands indicator.

It currently only displays the fair value.

The original SPX Fair Value formula only includes the Fed balance sheet data.

This indicator incorporates the following central bank assets:

Fed
Japan
China
UK
ECB

This is currently experimental. Feel free to explore using different formula constants.
Versionsinformation:
Add fair value bands.
Versionsinformation:
Previous update had DJG values.

Update for SPX values.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?