LucaDolfi

Current bar predicted volume

Drag this indicator in the same panel with the volume in the object tree, then right click on the scale bar and set "merge all scale into one" for a correct visualization.

This indicator multiply the current traded volume of a candle with the total time of that candle. This offer a prediction of where, in case the volumes would keep trading at a comparable magnitude, the volume bar would close when the candle will close.

The predicted volume is indicated with a blue short line above the current volume bar, and updates in real time.

I find this indicator extremely useful to offer at a glance an idea of an ascending or descending volume pattern, that can serve as confirmation for a reversal or breakout for example.

Very suitable for short time frames, where decisions have to be taken fast.

Enjoy,

Luca.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?