NorthStarDayTrading

NSDT Auto Support / Resistance Levels

Simple script that automatically plots support and resistance lines based on the pivot points of the number of candles you choose to look back upon.

All options are editable.
Release Notes: Updated script to plot the resistance line at the high of the pivot candle and the support line at the low of the pivot candle.
Release Notes: Added 2 additional levels of support and resistance. You can adjust the how many candles to "look back" for each zone. Also added the ability to create alerts for zone/levels breakouts.
Release Notes: Shortened the name of the Support and Resistance lines per request.
Release Notes: Updated to Pinescript V5.

Zone Trading, Fracking, Automation, Coaching - NorthStarDayTrading.com - https://www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?