Fedra_Algotrading

[Fedra Algotrading LR + TTP Indicator Lite]

Fedra_Algotrading Uppdaterad   
How it works?
- It calculates the linear regression of the last X candles and define a range based on a linear regression deviation (represented by the 3 parallel lines over the last candle).
-Open trades based on the breakout of the deviation of the linear regression (represented by the yellow triangle).
-Advanced trend filter to not open trades against the trend consist in 2 SMA cross and and a few other conditions, including sptionally super trend (Represented by the red and green background).
-Percentage take profit (represented by the horizontal green line. configurable)
-Percentage stop loss (represented by the horizontal red line. Configurable
-Break even when a trade has already opened and there is a change of trend. Calculated in 1.5% when the price is under the yellow SMA.

Alerts in each case to receive notifications (BUY & SELL, TP BE SL).

Added labels with entry price and PnL of each closed trade to facilitate optimization
Versionsinformation:
Version= 2.1
Cosmetic changes:
Buy label= blue
TP label = green
BE label = orange
SL label = red
Versionsinformation:
Version 2.3
Added Unrealized PnL label (gray)
Versionsinformation:
Instructions have been added to disable the closing in Break even (you only have to set it to a value greater than TP).
Versionsinformation:
Added cumulative PnL and "Buy & hold" values to facilitate parameter optimization.
These values are in a table, at the top right of the chart.
Versionsinformation:
Version 2.4
Added closed trades counter and Win Ratio to the backtest panel.
Versionsinformation:
Win ratio background changes red/green when is negative/positive
Versionsinformation:
Version 2.5
Fixed "Profit Factor" label instead o "Win Ratio"
Versionsinformation:
cosmetic changes
Versionsinformation:
V 3.0
Added a session filter. Now you can choose what week days the script can open a trade, and backtest with this filter too.
Versionsinformation:
v 3.5
Added a 200 (configurable) SMA for trend confirmation (optional)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?