RektNoodle

BTMM V2

Similar to the first BTMM (R.Noodle) this version of the script is tailored towards key level traders. This includes intraday, daily, and higher TF traders.
**REMOVED** background tckr info, candle color according to day, and market sessions

**Replaced**key levels & market sessions

**NEW**initial balance analytics first Friday and every Monday


Market Sessions
UK=1ST 3HRS US=1ST 3 HRS =ASIA/DAILY INITIAL BALANCE = 1ST SESS 1ST 1HR HIGH/LOW
Since the Asian session starts the day we can also grab the initial balance for the day as well. (note that using the Asian session extend function you will not be given the Asian session end time. Extend function makes the session close run through the entire day)

INITIAL BALANCE PANEL/BOX

WEEKLY INITIAL BALANCE

PIP LINES
double zero (00) and 50 pip levels are strong levels the market respects. one can reduce risk by entering at major confluences and key levels examlpe below
FIRST FRIDAY + EVERY MONDAY

KEY LEVELS
you can have today, yesterday, last week, last month, last qtr, and last year along with the mid point of all. below are key levels for day traders
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?