jaggedsoft

Reverse RSI Channel — SharkCIA

jaggedsoft Premium Uppdaterad   
Get a clear picture of trend direction by visualizing RSI levels on your charts.
Green = buy zone, red = sell zone.

The RERSI was first developed by Giorgos Siligardos in the June 2003 issue of Stocks and Commodities Magazine. RERSI plots lines on the price chart that reflect levels of the RSI .

Modified from Original implementation by HPotter
Release Notes: Improved transparency & added optional buy/sell signals

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?