shtcoinr

Volume Based S/R

I got a question if it would be possible to Automatically draw S/R levels based on Volume rather than RSI as I had earlier done in this script; Well it certainly is and it looks as though it might even be tradeable.

The indicator compares the size of volume bars so that if there is a noticeable increase in volume (noticeable here meaning above the indicator threshold) it marks the bar high and low prior to the bigger volume candle.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?