theyardbirdswerejustok

Volatility Spike Estimator

Plots the Average True Range (ATR), its historical mean, the upper threshold for a volatility spike, and uses background color to show the likelihood of a volatility spike based on the current ATR value.

Green background indicates an increased likelihood of a volatility spike, while red background means a spike might have already occurred or be in progress.

Update: In this version, we added a short-term ATR calculation with an adjustable input parameter, shortTermATRLength. The likelihood of a volatility spike is now estimated based on the short-term ATR instead of the original ATR. This change makes the indicator more sensitive to recent market conditions and can help detect potential volatility spikes more quickly.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?