LeviathanCapital

Volume Suite - By Leviathan (CVD, Volume Delta, Relative Volume)

LeviathanCapital Uppdaterad   
Volume Suite is an all-in-one script that includes several volume-based indicators such as CVD, Volume Delta, Relative Volume, Buy/Sell Volume, Cumulative Relative Volume and more. Additionally, it offers fully customisable appearance and features for improved data visualization, such as highlights for high volume activity, small price changes with high volume, or large price changes with low volume and more.

Data available in version 1:

- Volume Delta
Volume Delta is the net difference between Buy Volume and Sell Volume at a given bar. Positive Delta indicates that Buy Volume > Sell Volume, while Negative Delta means that Sell Volume > Buy Volume. As there is not way to get tick data on Tradingview, calculating Volume Delta is improvised by using the direction of lower timeframe candles and their volume.
- Cumulative Volume Delta (CVD)
CVD is a running total/cumulation of Volume Delta values, where positive VD gets added to the sum and negative VD gets subtracted from the sum. It can be used for trend strength analysis, divergence strategies, sentiment, etc.
- Buy/Sell Volume
Buy and Sell Volume provides an insight into volume activity in a given bar by estimating the buying/selling volume based on the direction of lower timeframe candles and their volume.
- Relative Volume
Relative Volume is used to compare current trading volume to past trading volume over a given period. For instance, a relative volume of 1.0 indicates that volume is at an average level, while a relative volume of 2.0 suggests that the volume is twice as high as the average.
- Cumulative Relative Volume (CRVOL)
CRVOL is a running total/cumulation of Relative Volume values, where RVOL at close>open gets added to the sum and RVOL at close<open gets subtracted from the sum. It can be used for trend strength analysis, divergence strategies, sentiment, etc.

Alerts, aggregated data and more data sets coming in future updates.
Versionsinformation:
Labeling fix
Versionsinformation:
Changing the default LTF Timeframe input (used for calculating CVD) to 1 minute as Tradingview stopped allowing free plan users to use second-based data.
Versionsinformation:
Added moving average overlays (VWAP, VWMA, SMA, EMA)

Register to support free indicators:
BYBIT: partner.bybit.com/b/Leviathan
WOO X: referral.woo.org/7MY2
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?