This script calculates spikes Vix tops and bottoms. The Vix Market Bottom is calculated using CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (Chris Moody). The Vix Market Top is calculated as the inverse of CM Williams’ formula.

The highest Vix Bottom and the highest Vix Top are averaged (over the Highest Vix Lookback period).

Buys are signaled when the Vix Bottom line crosses below the Highest Vix Average.

Sells are signaled when the Vix Top line crosses below Highest Vix Average.

BINANCE:ETHUSDT 5 min


BYBIT:XRPUSD 5 min


USDT(TRC20):THb7BFnXP3FceQDSoLqG8DiE7KrfjZLJn7
USDT(ERC20):0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2f83e7
BTC:19VVs5MGYi9gWDoHZVwqpiXfqao3WpePRY
Link:0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2f83e7
ETH(ERC20): 0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?