BentonBuilding

ATR Trailing Stop Loss [V5]

BentonBuilding Uppdaterad   
A complete ATR Trailing Stop Loss in version 5.

Features Include:

Timeframe Option
Long/Short Triggers (Green/Red Triangles)
Long/Short Conditions (Bottom Colored Line)
"Golden" Long/Short Triggers (Yellow Triangles)(Hanging Man or Shooting Star Candlestick patterns breaking ATR trailing stop)
Alerts
Versionsinformation:
Spelling Correction
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?