TradeWiseWithEase

DerivativeAlertPlaceHolders

Library "DerivativeAlertPlaceHolders"
TODO: Creation of Placeholders for Alerts, for using in FNO segment.

BasicPH(CustomMessage)
  Parameters:
    CustomMessage (string): TODO: Requires Custom Input of Message
  Returns: TODO: String with PH

CustomPlaceHoldersFNO(CustomInputMessage, InputPrice)
  Parameters:
    CustomInputMessage (string): TODO: Requires Custom Input of Message
    InputPrice (float)
  Returns: TODO: Alert String with PH used in major FNO alert Segments
Versionsinformation:
v2
Updates.
Versionsinformation:
v3

Minor Bug Fix for Placeholders.

TRADING MADE SIMPLE
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.