apozdnyakov

Seasonality (advanced)

5244 visningar
339
Script show up to 7 previous values of 'source' input for a specified period of days. Use inputs to select period: 365 (approximately) for years, or any other period (1, 7, 30, 90...). You can hide extra plots, customize their colors, apply this to another indicator or enable 'trackprice'.

On showcase:
  • Top indicator shows a close price for previous 3 years, and curent year
  • Bottom: a volume ma for previous years.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer