thequantscience

Grid Spot Trading Algorithm V2 - The Quant Science

thequantscience Uppdaterad   
Grid Spot Trading Algorithm V2 is the last grid trading algorithm made by our developer team.

Grid Spot Trading Algorithm V2 is a fixed 10-level grid trading algorithm. The grid is divided into an accumulation area (red) and a selling area (green).
In the accumulation area, the algorithm will place new buy orders, selling the long positions on the top of the grid.

BUYING AND SELLING LOGIC
The algorithm places up to 5 limit orders on the accumulation section of the grid, each time the price cross through the middle grid. Each single order uses 20% of the equity.
Positions are closed at the top of the grid by default, with the algorithm closing all orders at the first sell level. The exit level can be adjusted using the user interface, from the first level up to the fifth level above.

CONFIGURING THE ALGORITHM
1) Add it to the chart: Add the script to the current chart that you want to analyze.

2) Select the top of the grid: Confirm a price level with the mouse on which to fix the top of the grid.

3) Select the bottom of the grid: Confirm a price level with the mouse on which to fix the bottom of the grid.

4) Wait for the automatic creation of the grid.

USING THE ALGORITHM
Once the grid configuration process is completed, the algorithm will generate automatic backtesting.

You can add a stop loss that destroys the grid by setting the destruction price and activating the feature from the user interface. When the stop loss is activated, you can view it on the chart.
Versionsinformation:
Optimization of the source code syntax.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?