robbatt

lib_array

Library "lib_array"
several array functions for chained calls, batch conversion, incrementing and comparing arrays.

method sort(id, descending)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to sort (and return again)
    descending (bool): The sort order: order.ascending (default:false, meaning omit this param and just call myArray.sort()) or order.descending => set descending=true
@return The array that was passed as parameter id

method sort(id, descending)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to sort (and return again)
    descending (bool): The sort order: order.ascending (default:false, meaning omit this param and just call myArray.sort()) or order.descending => set descending=true
@return The array that was passed as parameter id

method sort(id, descending)
  Namespace types: string
  Parameters:
    id (string): The array to sort (and return again)
    descending (bool): The sort order: order.ascending (default:false, meaning omit this param and just call myArray.sort()) or order.descending => set descending=true
@return The array that was passed as parameter id

method increment(id, by_value)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to increment (and return again)
    by_value (int): The value by which to increment (default: 1)
@return The array that was passed as parameter id

method increment(id, by_value)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to increment (and return again)
    by_value (float): The value by which to increment (default: 1.0)
@return The array that was passed as parameter id

method decrement(id, by_value)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to increment (and return again)
    by_value (int): The value by which to increment (default: 1)
@return The array that was passed as parameter id

method decrement(id, by_value)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to increment (and return again)
    by_value (float): The value by which to increment (default: 1.0)
@return The array that was passed as parameter id

method toint(id)
  Namespace types: string
  Parameters:
    id (string): The array to convert

method toint(id)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to convert

method tofloat(id)
  Namespace types: string
  Parameters:
    id (string): The array to convert

method tofloat(id)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to convert

method tostring(id)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to convert

method tostring(id)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to convert

method tobool(id)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array to convert

method tobool(id)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array to convert

method tobool(id)
  Namespace types: string
  Parameters:
    id (string): The array to convert

method sum(id)
  Namespace types: bool
  Parameters:
    id (bool): The array to convert

method enqueue(id, item, max, condition, lifo)
  Namespace types: int
  Parameters:
    id (int): The array that is used as queue
    item (int): The item to enqueue (at pos 0, unless lifo = true)
    max (int): The max size of the queue
    condition (bool): An optional flag that allows disabling the adding, which in turn will prevent for in loops from ever running and save performance where not needed
    lifo (bool): An optional flag that allows to change the behavior from First In Last Out (default and consistent with pine scripts history operator with most recent elements at index 0) to a more common and resource efficient approach in programming languages: Last In First Out
  Returns: The queue passed as param id

method enqueue(id, item, max, condition, lifo)
  Namespace types: float
  Parameters:
    id (float): The array that is used as queue
    item (float): The item to enqueue (at pos 0, unless lifo = true)
    max (int): The max size of the queue
    condition (bool): An optional flag that allows disabling the adding, which in turn will prevent for in loops from ever running and save performance where not needed
    lifo (bool): An optional flag that allows to change the behavior from First In Last Out (default and consistent with pine scripts history operator with most recent elements at index 0) to a more common and resource efficient approach in programming languages: Last In First Out
  Returns: The queue passed as param id

method enqueue(id, item, max, condition, lifo)
  Namespace types: string
  Parameters:
    id (string): The array that is used as queue
    item (string): The item to enqueue (at pos 0, unless lifo = true)
    max (int): The max size of the queue
    condition (bool): An optional flag that allows disabling the adding, which in turn will prevent for in loops from ever running and save performance where not needed
    lifo (bool): An optional flag that allows to change the behavior from First In Last Out (default and consistent with pine scripts history operator with most recent elements at index 0) to a more common and resource efficient approach in programming languages: Last In First Out
  Returns: The queue passed as param id

method enqueue(id, item, max, condition, lifo)
  Namespace types: line
  Parameters:
    id (line): The array that is used as queue
    item (line): The item to enqueue (at pos 0, unless lifo = true)
    max (int): The max size of the queue
    condition (bool): An optional flag that allows disabling the adding, which in turn will prevent for in loops from ever running and save performance where not needed
    lifo (bool): An optional flag that allows to change the behavior from First In Last Out (default and consistent with pine scripts history operator with most recent elements at index 0) to a more common and resource efficient approach in programming languages: Last In First Out
  Returns: The queue passed as param id

method enqueue(id, item, max, condition, lifo)
  Namespace types: box
  Parameters:
    id (box): The array that is used as queue
    item (box): The item to enqueue (at pos 0, unless lifo = true)
    max (int): The max size of the queue
    condition (bool): An optional flag that allows disabling the adding, which in turn will prevent for in loops from ever running and save performance where not needed
    lifo (bool): An optional flag that allows to change the behavior from First In Last Out (default and consistent with pine scripts history operator with most recent elements at index 0) to a more common and resource efficient approach in programming languages: Last In First Out
  Returns: The queue passed as param id
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.