RicardoSantos

[RS]Murrey's Math Lines Channel V1

EXPERIMENTAL:MML using a absolute deviation average oscilator, i think this gives better results then donchian channels .
color scheme for the bar color was ripped from UCS's MML oscilator :p thx .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("[RS]Murrey's Math Lines Channel Adaptation V1", overlay=true)
useHA = input(false, title="Use Heikken Ashi Candles Source:")
price_src = input(close, title="Price Source:")
price = useHA ? security(heikenashi(tickerid), period, price_src) : price_src
l1 = input(1, title="Deviation Factor:")
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Utility Functions:
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
capdev()=> cum(stdev(close, 4))/(n+1)
oscdev(src, multiplier)=>
  pre = nz(output[1], src)
  output = src-capdev()*multiplier > pre ? pre + capdev() : src+capdev()*multiplier < pre ? pre - capdev() : pre
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Channel Calculation:
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
ML = oscdev(price, l1)
// ||---  Upper Band Lines:
UML1 = ML + capdev() * l1
UML2 = ML + (capdev() * (l1*2))
UML3 = ML + (capdev() * (l1*3))
UML4 = ML + (capdev() * (l1*4))
UML5 = ML + (capdev() * (l1*5))
UML6 = ML + (capdev() * (l1*6))
// ||---  Lower Band Lines:
LML1 = ML - capdev() * l1
LML2 = ML - (capdev() * (l1*2))
LML3 = ML - (capdev() * (l1*3))
LML4 = ML - (capdev() * (l1*4))
LML5 = ML - (capdev() * (l1*5))
LML6 = ML - (capdev() * (l1*6))
// ||---  Output Lines:
plot(ML,  color=black,  linewidth=2,  title="ML")
// ||---  Output Upper Band Lines:
plot(UML1, color=black,  linewidth=1,  title="UML 1")
plot(UML2, color=gray,   linewidth=1,  title="UML 2")
plot(UML3, color=silver,  linewidth=1,  title="UML 3")
plot(UML4, color=blue,   linewidth=2,  title="UML 4")
plot(UML5, color=navy,   linewidth=1,  title="UML 5")
plot(UML6, color=black,  linewidth=1,  title="UML 6")
// ||---  Output Lower Band Lines:
plot(LML1, color=black,  linewidth=1,  title="LML 1")
plot(LML2, color=gray,   linewidth=1,  title="LML 2")
plot(LML3, color=silver,  linewidth=1,  title="LML 3")
plot(LML4, color=blue,   linewidth=2,  title="LML 4")
plot(LML5, color=navy,   linewidth=1,  title="LML 5")
plot(LML6, color=black,  linewidth=1,  title="LML 6")
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  Buy and Sell Signals:
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

sell0  = price[1] >= ML[1] and price < ML ? true : false
buy0  = price[1] <= ML[1] and price > ML ? true : false

plotshape(sell0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=maroon)
plotshape(buy0, style=shape.triangleup,  location=location.belowbar, color=green)

showBG = input(false)
bgcolor(not showBG ? na : sell0 ? maroon : na, 70)
bgcolor(not showBG ? na : buy0 ? green : na, 70)

// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||---  UCS's MMLO Bar Color Scheme:  --------------------------------------------------------------------------------------||
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
a = price > ML and price < UML1
b = price > ML and price < UML2
c = price > ML and price < UML3
d = price > ML and price < UML4

z = price < ML and price > LML1
y = price < ML and price > LML2
x = price < ML and price > LML3
w = price < ML and price > LML4

showBarColor = input(true, title="Display Candle Colors:")
colordef = a ? #ADFF2F : b ? #32CD32 : c ? #3CB371 : d ? #008000 : z ? #CD5C5C : y ? #FA8072 : x ? #FFA07A : w ? #FF0000 : blue
barcolor(not showBarColor ? na : colordef)
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||