thequantscience

Volume Variation Index Indicator

This tool is a quantitative tip for analysts who study volumes or create volume based trading strategies.

Like all our projects, we start with a statistical logic to which we add coding logic.
This indicator can save a huge amount of time in calculating the variation of volume between sessions.

How it work
The indicator calculates the difference between the volume of the last closing bar and the volume of the previous closing bar. It shows the difference between the trading volumes.

The session in which the trading volume is up are represented in green.
Red session represent trading volume down.

We have added a third function.
Through the User Interface the trader can activate or deactivate the variation average.
The indicator is able to calculate the average of the volume changes by representing it with a blue line.
To activate the average, simply set it to ON in the User Interface.
By default, the indicator calculates the average of the last 10 periods, but you are free to set this parameter in the User Interface.

Data access
To access the data, simply move the cursor. When you move the cursor over the green bars, the increase data will be displayed in green. By hovering the cursor over the red bars you will see the decrease data in red. By hovering the cursor over the average will show you the average data in blue.
The data is displayed in the top left corner of the indicator dashboard.

If you found this indicator helpful, please like our script.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?