robbatt

lib_unit

robbatt Uppdaterad   
Library "lib_unit"
functions for assertions and unit testing

method init(this)
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)

method is_true(this, expression, message)
  assert that expression is true, if it's false a runtime error will be thrown
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (bool): The value to be true
    message (string): The message to print in the runtime error

method is_false(this, expression, message)
  assert that expression is false, if it's true a runtime error will be thrown
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (bool): The value to be false
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (string): The value to test
    expected (string): The expected value
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (int): The value to test
    expected (int): The expected value
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (float): The value to test
    expected (float): The expected value
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown. This version is testing length, order and values
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (string): The array to test
    expected (string): The expected array
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown. This version is testing length, order and values
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (int): The array to test
    expected (int): The expected array
    message (string): The message to print in the runtime error

method equals(this, expression, expected, message)
  assert if expression and expected are equal, if they don't match a runtime error will be thrown. This version is testing length, order and values
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (float): The array to test
    expected (float): The expected array
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (string): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (int): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (float): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (string): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (int): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method not_na(this, expression, message)
  assert if expression is not na, if it is a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression (float): The value to test
    message (string): The message to print in the runtime error

method gt(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 > expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (int): The value that should be greater
    expression2 (int): The value that should be lesser
    message (string): The message to print in the runtime error

method gt(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 > expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (float): The value that should be greater
    expression2 (int): The value that should be lesser
    message (string): The message to print in the runtime error

method gte(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 >= expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (int): The value that should be greater or equal
    expression2 (int): The value that should be lesser or equal
    message (string): The message to print in the runtime error

method gte(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 >= expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (float): The value that should be greater or equal
    expression2 (int): The value that should be lesser or equal
    message (string): The message to print in the runtime error

method lt(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 < expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (int): The value that should be lesser
    expression2 (int): The value that should be greater
    message (string): The message to print in the runtime error

method lt(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 < expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (float): The value that should be lesser
    expression2 (int): The value that should be greater
    message (string): The message to print in the runtime error

method lte(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 <= expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (int): The value that should be lesser or equal
    expression2 (int): The value that should be greater or equal
    message (string): The message to print in the runtime error

method lte(this, expression1, expression2, message)
  assert that expression1 <= expression2, if it is not, a runtime error will be thrown.
  Namespace types: Test
  Parameters:
    this (Test)
    expression1 (float): The value that should be lesser or equal
    expression2 (int): The value that should be greater or equal
    message (string): The message to print in the runtime error

Test
  Fields:
    strict (series__bool)
    verbose (series__bool)
    logger (|robbatt/lib_log/2;Logger|#OBJ)
Versionsinformation:
v2 wrapped Logger

Added:
TestLogger
  Fields:
    logger (|robbatt/lib_log/2;Logger|#OBJ)
Versionsinformation:
v3 rollback

Removed:
TestLogger
Versionsinformation:
v4 update to lib_log v4 (allows to log to one table with multiple loggers)
Versionsinformation:
v5 update to lib_log 5
Versionsinformation:
v6 update to lib_log 6
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.