vn5ema

RSI Screener Multi Timeframe [5ema]

vn5ema Uppdaterad   
This indicator is the simple version of my indicator: RSI Screener and Divergence .
Only show table with values, signals at 5 custom timeframes.

-----
I reused some functions, made by (i believe that):
©paaax: The table position function.
@kingthies: The RSI divergence function.
@QuantNomad: The function calculated value and array screener for 40+ instruments.
I have commented in my code. Thanks so much!

-----
How it works:

1. Input :
 • Length of RSI => calculate RSI.
 • Upper/lower => checking RSI overbought/oversold.
 • Right bars / left bars => returns price of the pivot low & high point => checking divergence.
 • Range upper / lower bars => compare the low & high point => checking divergence.
 • Timeframe => request.security another time frame.
 • Table position => display screener table.

2. Input bool:
 • Regular Bearish divergence.
 • Hidden Bullish divergence .
 • Hidden Bearish divergence.

3. Basic calculated:
 • Make function for RSI , pivot low & high point of RSI and price.
 • Request.security that function for earch time frame.
 • Result RSI, Divergence.

4. Condition of signal:

Buy condition:
 • RSI oversold (1)
 • Bullish divergence (2).
=> Buy if (1) and (2), review buy (1) or (2).

Sell condition:
 • RSI overbought (3).
 • Bearish divergence (4).
=> Sell if (3) and (4), review sell (3) or (4).
-----
Table screener:
 • Time frame.
 • RSI (green - oversold, red - overbought)
 • Divergence (>> - regular bullish , << regular bearish , > - hidden bullish , < - hidden bearish ).
 • Signal (green ⦿ - Buy, red ⦿ - Sell, green 〇 - review buy, red 〇 - review sell).

- Regular Bearish divergence:

- Regular Bullish divergence:

- Regular Bullish divergence + RSI overSold

- Regular Bearish divergence + RSI overBought

-----
This indicator is for reference only, you need your own method and strategy.
If you have any questions, please let me know in the comments.
Versionsinformation:
Add up RSI MA.
Versionsinformation:
sorry!
i update its code again
Versionsinformation:
 • Optimizing the code
 • Add theme color
Versionsinformation:
wrong content
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?