nephew_sam_

Daily Profile (Nephew_Sam_)

nephew_sam_ Premium Uppdaterad   
From getting several requests to combine many of my indicators into one, this indicator plots everything you need for a Daily Profile.

1. Session = Current session + Daily dividers + day of the week
2. Open Lines = Plot the open of the day, midnight, week and month
3. Asian Range = Plots the asian range with an option for midpoint and extending lines
4. Previous OHLC = Plot the previous day/week/month OHLC

EVERY line/label/color/size/style is fully customizable in this indicator.

Important to adjust your timezone to get the correct data

Release Notes:
Timezone bug fix
Release Notes:
Fix monthly open line
Release Notes:
Bug fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?