I made this tool to measure the exact PIP range of different currency pairs in an easy to understand format.
It comes with the option to convert the PIP Values to XXX/JPY Pairs with a simple check-box.
"H" is the highest PIP movement in 377 time periods.
"N" is the EMA-377 of the PIP ranges.
"P" is the current time periods PIP moment (true range).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// JPIPS by NVRSTPEXPLORING
// I made this tool to measure the exact pip range of different currency pairs
study(title="J-Pips", overlay=false)
JPY = input(title="XXX/JPY Instrument?", type=bool, defval=false)
pips = tr*10000
jpips = tr*100
hi = highest(JPY? jpips:pips,377)
nrm = ema(JPY? jpips:pips,377)
palette = close >= open ? green : maroon
P1= plot (JPY? jpips:pips, style=columns, trackprice=true, color=palette, title="P")
P2 = plot (hi, title="H")
P3 = plot (nrm, title="N")