yatirim_tavsiyesi_degildirrr

ATR profit and loss lines

What is ATR?
Taking a candlestick, the following 3 transactions are calculated:
1-The difference between the high of the day and the low of the day
2-The difference between today's high and yesterday's close
3-The difference between today's low and yesterday's close
Atr takes the average of these 14-day candlesticks after making their calculations and it predicts how high or low a candle can go and these give us support and resistance helps with points

If you have noticed a rise in your chart and have no idea how high it will go, you can use Atr profit and loss lines.
The red zone is the stop point, the blue zones are the snow zones.
Must be used with macd. macd is validator.
There is an increase in your chart, you opened the atr profit and loss lines upwards and if macd gives you an increase, it is recommended that you enter the trade at that time. It is recommended to increase your loss line 1 step in the direction of profit every 2 profit breaks on atr profit and loss lines.


ATR Nedir?
Bir mum barı ele alınarak şu 3 işlem hesaplanır:
1-Günün yükseği ile günün düşüğü farkı
2-Günün yükseği ile dünün kapanışının farkı
3-Günün düşüğü ile dünkü kapanışın farkı
ATR ise 14 günlük bu mum barlarının hesaplarını yaptıktan sonra ortalamasını alır ve bir mumum ne kadar yükselip düşebileceği konusunda tahmin verir ve bunlar bize destek ve direnç noktaları konusunda yardımcı olur

Eğer grafiğinizde bir yükseliş farketmişseniz ne kadar yükseleceği konusunda fikriniz yoksa Atr kar zarar çizgilerini kullanabilirsiniz.
Kırmızı bölge durdurma noktası,mavi bölgeler kar bölgeleridir.
Macd ile birlikte kullanılmalıdır.macd doğrulayıcıdır.
Grafiğinizde yükseliş var,atr kar zarar çizgilerini yukarı yönlü açtınız ve macd size yükseliş veriyorsa işte o sırada işleme girmeniz tavsiye edilir.atr kar zarar çizgilerinde her 2 kar kırılımında bir zarar çizginizi kar yönünde 1 kademe arttırmanız önerilir
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?