loxx

Step-MA Filtered CCI [Loxx]

Step-MA Filtered CCI is a CCI indicator that is filtered using a stepping moving average function. This produces a CCI that is much cleaner due to noise reduction.

What is CCI?
The Commodity Channel Index ( CCI ) measures the current price level relative to an average price level over a given period of time. CCI is relatively high when prices are far above their average. CCI is relatively low when prices are far below their average. Using this method, CCI can be used to identify overbought and oversold levels.

Included:
  • Bar coloring
  • 3 signal variations w/ alerts
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?