nikola_nl

Sticky Notes v1.0 [NL]

This Sticky notes.
It can be used for simple reminders, checklists, notes, and strategy descriptions.
You can enter up to 10 sentences.
Notes are highly customizable:
  • Chose Note Position
  • Chose Note Color
  • Chose Font Size
  • Chose Font Family
  • Chose Font Color
Screenshots how does it look.

Light theme:

Dark theme:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?