thequantscience

iMoku (Ichimoku Complete Tool) - The Quant Science

thequantscience Uppdaterad   
iMoku™ is a professional all-in-one solution for the famous Ichimoku Kinko Hyo indicator.

The algorithm includes:

1. Backtesting spot
2. Visual tool
3. Auto-trading functions

With iMoku you can test four different strategies.

Strategy 1: Cross Tenkan Sen - Kijun Sen
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when "Tenkan Sen" crossover "Kijun Sen".
Closing the long position on the opposite condition.
There are 3 different strength signals for this strategy: weak, normal, strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Normal: the signal is normal when the condition is true and the price is within the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

Strategy 2: Cross Price - Kijun Sen
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the price crossover the 'Kijun Sen'.
Closing the long position on the opposite condition.
There are 3 different strength signals for this strategy: weak, normal, strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Normal: the signal is normal when the condition is true and the price is inside the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

Strategy 3: Kumo Breakout
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the price breakup the 'Kumo'.
Closing the long position with a percentage stop loss and take profit on the invested capital.

Strategy 4: Kumo Twist
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the 'Kumo' goes from negative to positive (called "Twist").
Closing the long position on the opposite condition.
There are 2 different strength signals for this strategy: weak, and strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

This script is compliant with algorithmic trading.
You can use this script with trading terminals such as 3Commas or CryptoHopper. Connecting this script is very easy.

1. Enter the user interface
2. Select and activate a strategy
3. Copy your bot's links into the dedicated fields
4. Create and activate alert

Disclaimer: algorithmic trading involves risk, the user should consider aspects such as slippage, liquidity and costs when evaluating an asset. The Quant Science is not responsible for any kind of damage resulting from use of this script. By using this script you take all the responsibilities and risks.
Versionsinformation:
Optimization of the source code syntax.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?