UDAY_C_Santhakumar

Rob Hoffman - Overlay Set

Here is all the Rob Hoffman (Overlay) Indicator. Will release the rest as a different indicator.
Planned,
1. Stochastic
2. MACD
Alternatively,
Videos
www.youtube.com/watch?v=z0yq7wnZ...

Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created By UCSGEARS
// Based on Videos from youtube, by Rob Hoffman

study("Rob Hoffman - Overlay Set", shorttitle = "RH - MAs", overlay = true)

a = sma(close,3)
b = sma(close,5)

c = ema(close,18)
d = ema(close,20)

e = sma(close,50)
f = sma(close,89)
g = ema(close,144)
h = sma(close,200)

k = ema(close,35)
r = rma(tr,35)
ku = k + r*0.5
kl = k - r*0.5

plot(a, title = "Fast Speed Line", linewidth = 2, color = #0000FF)
plot(b, title = "Slow Speed Line", linewidth = 2, color = fuchsia)
plot(c, title = "Fast Primary Trend Line", linewidth = 3, color = #00FF00)
plot(d, title = "Slow Primary Trend Line", linewidth = 3, color = #000000)
plot(e, title = "Trend Line - 1", linewidth = 3, color = #0000FF, style = circles)
plot(f, title = "Trend Line - 2", linewidth = 3, color = #20B2AA)
plot(g, title = "Trend Line - 3", linewidth = 3, color = #FF4500)
plot(h, title = "Trend Line - 4", linewidth = 3, color = fuchsia)

plot(k, title = "No Trend Zone - Midline", linewidth = 2, color = #3CB371)
plot(ku, title = "No Trend Zone - Upperline", linewidth = 2, color = #3CB371)
plot(kl, title = "No Trend Zone - Lowerline", linewidth = 2, color = #3CB371)