Julien_Eche

Linear Regression Channel (Log)

Julien_Eche Uppdaterad   
The Linear Regression Channel (Log) indicator is a modified version of the Linear Regression channel available on TradingView. It is designed to be used on a logarithmic scale, providing a different perspective on price movements.

The indicator utilizes the concept of linear regression to visualize the overall price trend in a specific section of the chart. The central line represents the linear regression calculation, while the upper and lower lines indicate a certain number of standard deviations away from the central line. These bands serve as support and resistance levels, and when prices remain outside the channel for an extended period, a potential reversal may be anticipated.

I have replaced the Pearson values with trend strength levels to enhance understanding for individuals unfamiliar with Pearson correlation.
Versionsinformation:
Alerts added
Versionsinformation:
New Short Title
Versionsinformation:
Minor update

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?