kruskakli

Trading Panel

kruskakli Uppdaterad   
When trading, position sizing and risk calculation is the key to become successful.

We need to keep the losses small and adjust the position size according to what
risk we are prepared to take for the planned Entry.

Based on the Account Size and the max percentage we want to risk for any trade,
we calculate, for a number of fixed max Loss percentages:

- The Position size, both in percent and in the selected currency.
- Number of shares to buy.
- Where to put the Stop Loss.

We also calculate the numbers based on the ATR times a multiple.

The values are presented in a table format and will hopefully aid in selecting
a suitable Stop Loss (based on the chart situation) and hence the proper Position Size.

We also allow for expressing the Account size in currencies other than USD.
Example:

Account Size in USD and trading US stocks: select USD
Account Size in SEK but trading US stocks: select USDSEK
Versionsinformation:
Changed the name to more accurate describe it; new name: 'Position Sizes'
Polished the look of the table and added a column with a calculated
1RTP (1 Risk amount Take Profit) value.
Versionsinformation:
Made it possible to switch between two pre-defined Accounts.
Versionsinformation:
Fixing an error in the calculations of Account2.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?