RozaniGhani-RG

Input Text Area to Array then Reshape Table

RozaniGhani-RG Uppdaterad   
█ OVERVIEW
  • Simple method to convert from input.text_area to array using str.split.
  • Reshape table using switch, not necessary must use matrix.reshape.
  • Might be useful pine script to replace input.symbol.

█ FEATURES
  • Table can positioned by any position and font size can be resized.
  • Reshape table and sorting array if necessary.

█ CREDITS
Credits to TradingView for new update of input.text_area.
Versionsinformation:
Add overlay true.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?