Electrified

SessionInfo

Library "SessionInfo"
Utility functions for session specific information like the bar index of the session.

inSession(spec) Returns true if the current bar is in the session specification.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
  Returns: True if the current is in session; otherwise false.

minutesToLen(minutes, multiple) Converts the number of minutes to a length to be used with indicators.
  Parameters:
    minutes: The number of minutes.
    multiple: The length multiplier.
  Returns: math.ceil(minutes * multiple / timeframe.multiplier)

bar(spec, res) Returns the intraday bar index. May not always map directly to time as a bars can be skipped.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The integer index of the bar of the session.

isFirstBar(spec, res) Returns true if the current bar is the first one of the session.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: True if the current bar is the first one of the session.

wasLastBar(spec, res) Returns Returns true if the previous bar was the last of the session.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: True if was the last bar of the session.
Release Notes: v2

Added:
maxBars(spec, res) Returns maximum (usual) number of bars per day.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The max (usual) number of bars per day.

maxMinutes(spec, res) Returns maximum (usual) number of minutes per day.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The max (usual) number of minutes per day.

daysToBars(spec, res) Returns the number of bars equal to the number of days based upon usual session length.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The number of bars representing the number of days.
Release Notes: v3

Added:
isIn(spec) Returns true if the current bar is in the session specification.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
  Returns: True if the current is in session; otherwise false.

isBefore(spec, res) Returns true if the bar is before before the session (default = regular) opens.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = timeframe.period).
  Returns: True if before the session.

isAfter(spec, res) Returns true if the bar is before before the session (default = regular) opens.
  Parameters:
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = timeframe.period).
  Returns: True if before the session.

firstBarOfDay(daysBack, spec, res) Returns the number bars in the past to find the first bar of the session of a given day.
  Parameters:
    daysBack: The number of days in the past to count the bars.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The number bars in the past to find the first bar of the session of a given day.

Removed:
inSession(spec) Returns true if the current bar is in the session specification.
Release Notes: v4

Added:
lastBarOfDay(daysBack, spec, res) Returns the number bars in the past to find the last bar of the session of a given day.
  Parameters:
    daysBack: The number of days in the past to count the bars.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = "1440").
  Returns: The number bars in the past to find the last bar of the session of a given day.
Release Notes: v5
Release Notes: v6
Fixed bug in array initialization.
Release Notes: v7
Fixed bug in firstBarOfDay
Release Notes: v8 Improved timeframe detection and response.
Release Notes: v9 param name change and improved runtime error messages

Updated:
firstBarOfDay(daysPrior, spec, res) Returns the number bars in the past to find the first bar of the session of a given day.
  Parameters:
    daysPrior: The number of days in the past to count the bars.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
  Returns: The number bars in the past to find the first bar of the session of a given day.

lastBarOfDay(daysPrior, spec, res) Returns the number bars in the past to find the last bar of the session of a given day.
  Parameters:
    daysPrior: The number of days in the past to count the bars.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
  Returns: The number bars in the past to find the last bar of the session of a given day.
Release Notes: v10 Corrected issue with .maxBars()
Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.