Trader_Morry

3 Line Strike MTF [MsF]

Japanese below / 日本語説明は英文の後にあります。
-------------------------
*This indicator is based on TheTrdFloor's "3 Line Strike ". It's a very cool indicator. thank you.
In addition to the original indicator, it will be judged Engulfing only when the display of the MTF signal and the candle have a difference of 2 times or more.


=== Function description ===

1. Display of the MTF signal
Detects Engulfing of the specified Multi Time Frame. MTF Engulfing is displayed with 🍆 and 🍑.

2. Judged Engulfing on a difference of 2 times or more
Show a signal if the body of the current candle is more than twice as large as the body of the previous candle. This will make the signal mark appear larger than normal.


=== Parameter description ===
- COMMON SETTING
- Show Signal on MTF ? … If the check this, you can get MTF 3 Line Strike
- Judge Double Engulfing ? … If you check it, the signal will come up only when the Engulfing has doubled or more.

- 3 LINE STRIKE
- Show Bearish 3 Line Strike … The Bearish 3 Line Strike (3LS-Bear) is a candlestick pattern comprised of 3 bullish (green) candles, followed by a bearish engulfing candle (see 'Big A$$ Candles' below). This pattern tends to be best used as a signal of the end of a retracement period as part of a trend continuation strategy. Default: Checked
- Show Bullish 3 Line Strike … The Bullish 3 Line Strike (3LS-Bull) is a candlestick pattern comprised of 3 bearish (red) candles, followed by a bullish engulfing candle (see 'Big A$$ Candles' below). This pattern tends to be best used as a signal of the end of a retracement period as part of a trend continuation strategy. Default: Checked

- BIG A$$ CANDLES
- Show Bearish Big A$$ Candles … Bearish 'Big A$$ Candles' are the same as Bearish Engulfing candles.
- Show Bullish Big A$$ Candles … Bullish 'Big A$$ Candles' are the same as Bullish Engulfing candles.


-------------------------

本来のインジケーターに、①MTFシグナルの表示と②ローソク足の表示に2倍以上の差がある場合のみ包み足の判定を追加しました。


=== 機能説明 ===

1. MTFシグナルの表示
指定された時間足の包み足を検出します。 🍆 と 🍑 で表示されます。

2. 2倍以上の差で包み足判定
現在のローソクの実体が前のローソクの実体よりも 2 倍以上大きい場合にシグナルを表示します。マークは通常よりも大きく表示されます。


=== パラメータの説明 ===

- COMMON SETTING
- Show Signal on MTF ? … MTFシグナルを表示します
- Judge Double Engulfing ? … 包み足が前の足の2倍以上になった場合のみシグナルを発報します

- 3 LINE STRIKE
- Show Bearish 3 Line Strike … 陰線が3連続続いた後の包み足を検出します
- Show Bullish 3 Line Strike … 陽線が3連続続いた後の包み足を検出します

- BIG A$$ CANDLES
- Show Bearish Big A$$ Candles … 陽線の包み足を検出します
- Show Bullish Big A$$ Candles … 陰線の包み足を検出します

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?