pocketlint

MP ZeroLag EMA

pocketlint Uppdaterad   
New script based on zlema. Hopefully responds better tot ake advantage of margin trading. As usual, commands for both spot trading and margin trading are included, just need to comment or uncomment (using // ) which you prefer. They are just labels so both work in the same way (long/buy, short/sell). Also added some flair to pretty it up a bit, and yes, those divergences are in fact functional, but not really part of the script (disclosure- the divergences are taken from DonovanWall's ideas, full credit here). There is a "new stuff" section, which you CAN use, but right now it was for art and introduced way too many functions at once to be of any use, but feel free to explore as an Easter Egg :)

Autoview friendly in design :)


As usual, all proceeds go to the betterment of these scripts as well as my upcoming surgery (Carpel Tunnel Syndrome, yuck)
1Dsg49Zt2FQ9BnUHrmXQwvhL5dd3teqa7g
ltc addy- LYUpgsHSHnKeYdNaj9bu9prK4QsnJXEQtP
pinkcoin addy- 2PoeXyAk3rF9FmMC8azme2mGzMYsEiZ5eS
Versionsinformation:
Added details to the code messages.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?