maqpie

Kraken Altcoin Index

Index based upon the valuation of LTC, ETH, ETC, XMR and ZEC in XBT, USD and EUR
Options:
- choose which of the above alt coins are part of the index
- choose whether you want to see the valuation in XBT, USD or EUR

Note that because of the high valuation of ZEC during the launch period and the months thereafter it has a significant effect on the index. This is true as well for XMR, though to lesser extend.
Because of these effect, ZEC and XMR are not taken part of the index by default.

Please like it, if you find it useful.
If you'd like me to improve the indicator, the by all means leave a comment or PM me.
Cheers!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?