veryfid

Relative Volume - ETHEREUM

Relative Volume indicator that pulls data from 9 different Ethereum exchanges. Please note that this indicator only works with ETH and will not use data from your current chart.

Includes the following exchanges:

BYBIT:ETHUSD
BITFINEX:ETHUSD
BITSTAMP:ETHUSD
INDEX:ETHUSD
COINBASE:ETHUSD
FTX:ETHUSD
PHEMEX:ETHUSD
BITTREX:ETHUSD
POLONIEX:ETHUSDT

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?