NgUTech

Ichimoku Cloud Distance

NgUTech Pro Uppdaterad   
An alternative way to look at the Ichimoku Cloud with various modes:
  • Distance to Center: the various lines of the Ichimoku system are displayed as the distance to the center of the cloud in percentage terms. 0 is the center of the cloud.
  • Distance to Edge: lines are displayed as the distance to the closest edge of the cloud in percentage terms. values inside the cloud are displayed as 0.
  • Hybrid: values outside of the cloud behave as the 'Distance to Edge' mode, values inside behave as 'Distance to Center' mode. The values outside the cloud are scaled by the supplied scale factor in order to make things more readable. Best value for this scale factor is chart/timeframe dependent. The interval from -1 to 1 is equivalent to the bottom and top of the cloud respectively; 0 is the center.

The background color is the color of the cloud.
Release Notes:
  • New and improved "timeframe-dependent" scaling method for hybrid mode and cloud thickness
  • Added TK cross indicator
  • Changed cloud thickness to display as a fill rather than a line
  • Removed background color by default
Release Notes: updated script to plot future cloud thickness
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?