quantadelic

Bitcoin Logarithmic Growth Curves

quantadelic Uppdaterad   
This plots logarithmic curves fitted to major Bitcoin bear market tops & bottoms. Top line is fitted to bull tops, bottom line is fitted to lower areas of the logarithmic price trend (which is not always the same as bear market bottoms). Middle line is the median of the top & bottom, and the faded solid lines are fibonacci levels in between.

Inspired by & based on a Medium post by Harold Christopher Burger, which shows how linear Bitcoin's long-term price growth is when plotted on a double-log chart (log scaling on the price AND time axis).

These curves will only make sense for tickers representing Bitcoin vs. USD (such as BITSTAMP:BTCUSD, BITMEX:XBTUSD, BLX index). Plotting on other assets will probably end up with lines that shoot off into space without any relationship to the underlying price action.

The upper, middle & lower curves can be projected into the future, which can be turned on or off in the indicator settings. The fibonacci levels can also be switched on/off. And the upper & lower curve intercepts & slopes can be tweaked.

I'm releasing this open-source, if you end up making something cool based off of this code, I don't need attribution but please hit me up on here or on twitter (same username) so I can check out what ya made. Thanks, hope y'all enjoy it.
Versionsinformation:

(just adding a picture that represents the indicator better)
Versionsinformation:
Added a "Dark or Light mode" option. "Dark mode" is default (and da based king, tbqh) and will plot white lines, "Light mode" will plot black lines.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?