Steversteves

ETFFinderLib

Steversteves Uppdaterad   
Library "ETFFinderLib"
TODO: add library description here

etf_search_ticker(ticker)
  searches the entire ETF library by ticker and identifies which ETFs hold a specific tickers.
  Parameters:
    ticker (string)
  Returns: returns 2 arrays, holding_array (string array) and compo_array(float array)

etf_search_sectors(sector)
  searches the entire ETF library by sector and pulls by desired sector
  Parameters:
    sector (string)
  Returns: returns 2 arrays, sector_array (string array) and composition array (float array)
Versionsinformation:
v2
Versionsinformation:
v3

Premium indicators and content have launched! Get access at: www.patreon.com/steversteves
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.