ucsgears

UCS_Transactional Valuation Index-Version 2

Version 1 -
Updates include
Better Optimization on the levels.
Plotting only the important Highs and Lows

The extremes can be an important pivot levels.

Over and Undervalue - Gray (Column - close) (Histogram - High/Low)
Extreme conditions - Red

Extreme Alerts and Overlay will be added later.

Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears, Inspired from the Value Bands published recently
// Also Inspired from the Hubert Senters "Death of Fundamentals" Webinar

// Video - https://www.youtube.com/watch?v=LYG2kO_tDtA

study(title="UCS_Transaction Value Index", shorttitle="UCS_TVI", overlay=false)
// INPUT
lbl = input(5, minval=1, title="Look Back Period Length")
sd = input(0.2, minval=0.1, title = "Zone Multiplier")


// Transaction Value Index
tvic = ((close-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
tvih = ((high-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
ptvih = tvih > 4.5 ? tvih:na
tvil = ((low-(sma(close,lbl)))/sma(tr,lbl))/sd
ptvil = tvil < -4.5 ? tvil:na

//
color1= ptvil < -4 and ptvil > -8 ? gray : ptvil < -8 ? red:na
color2= ptvih > 4 and ptvih < 8 ? gray : ptvih > 8 ? red:na

// Horizontal Lines for Zone Seperation
h0=hline(0, "Zero Line", gray, solid, 1)
h1=hline(+4, "Fair Value Top", green, solid, 1)
h2=hline(-4, "Fair Value Bottom", green, solid, 1)
h3=hline(+8, "Over Value", orange, solid, 1)
h4=hline(-8, "Under Value", orange, solid, 1)
h5=hline(+12,"Extremely Over Value", red, solid, 1)
h6=hline(-12,"Extremely Under Value", red, solid, 1)

fill(h1,h2, green, 90, "Fair Value Zone")
fill(h1,h3, orange, 90, "Over Value Zone")
fill(h3,h5, red, 90, "Extremely Over Value Zone")
fill(h2,h4, orange, 90, "Under Value Zone")
fill(h4,h6, red, 90, "Extremely Under Value Zone")
// TVI for High, Low and Close

color3 = (tvic > 4 and tvic < 8) or (tvic < -4 and tvic > -8) ? gray : (tvic > 8 or tvic < -8) ? red : aqua

plot(ptvih, color=color2, title = "TVI - High", style=histogram, linewidth = 2)
plot(ptvil, color=color1, title = "TVI - Low", style=histogram, linewidth = 2)
plot(tvic, color=color3, title = "TVI - Close", style = columns, transp = 0)