sosso_bott

LevelsManager

sosso_bott Uppdaterad   
Library "LevelsManager"
TODO: Track up to 6 TakeProfits and 1 StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions.

manageTrade(bool, bool, bool, string, string, float, float, bool, bool, bool, bool, bool, bool, float, float, float, float, float, float, float)
  Track TakeProfits and StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions. CHECK the commented section: "Function @manageTrade" for Description
  Parameters:
    bool: useSignal.
    bool: b_gameOVer.
    bool: b_gameOVer.
    string: bName.
    string: sName.
    float: buyEntrySource.
    float: sellEntrySource.
    bool: useTp1.
    bool: useTp2.
    bool: useTp3.
    bool: useTp4.
    bool: useTp5.
    bool: useTp6.
    float: tp1x.
    float: tp2x.
    float: tp3x.
    float: tp4x.
    float: tp5x.
    float: tp6x.
    float: slx .
  Returns: check commented section: "Function @manageTrade".

showOnlyFirstOccurence(booleanInput)
  Single out the occurence of a bool series between to 2 bool series.
  Parameters:
    booleanInput: to activate or deactivate occurences filtering.
  Returns: filterred or not bool series.
Release Notes: v2

Added:
manageLevel(bool, bool, bool, string, string, float, float, float, float)
  Track 1 TakeProfit Level and StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions. CHECK the commented section: "Function @manageTrade" for Description
  Parameters:
    bool: useSignal.
    bool: b_gameOVer.
    bool: b_gameOVer.
    string: bName.
    string: sName.
    float: buyEntrySource.
    float: sellEntrySource.
    float: tp1x.
    float: slx.
  Returns: check commented section: "Function @manageLevel".
Release Notes: v3

Added:
manageFilteredTrade(bool, bool, bool, bool, bool, string, string, float, float, bool, bool, bool, bool, bool, bool, float, float, float, float, float, float, float)
  Track TakeProfits and StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions. CHECK the commented section: "Function @manageTrade" for Description
  Parameters:
    bool: useSignal.
    bool: b_gameOVer.
    bool: longCancel.
    bool: s_gameOVer.
    bool: shortCancel.
    string: bName.
    string: sName.
    float: buyEntrySource.
    float: sellEntrySource.
    bool: useTp1.
    bool: useTp2.
    bool: useTp3.
    bool: useTp4.
    bool: useTp5.
    bool: useTp6.
    float: tp1x.
    float: tp2x.
    float: tp3x.
    float: tp4x.
    float: tp5x.
    float: tp6x.
    float: slx.
  Returns: check commented section: "Function @manageFilterredTrade".
Release Notes: v4

Added:
manageFilterredLevel(bool, bool, bool, bool, bool, string, string, float, float, float, float)
  Track 1 TakeProfit Level and StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions. CHECK the commented section: "Function @manageTrade" for Description
  Parameters:
    bool: useSignal.
    bool: b_gameOVer.
    bool: longCancel.
    bool: s_gameOVer.
    bool: shortCancel.
    string: bName.
    string: sName.
    float: buyEntrySource.
    float: sellEntrySource.
    float: tp1x.
    float: slx.
  Returns: check commented section: "Function @manageFilterredLevel" (lines: 146 - 172) .
Release Notes: v5
Release Notes: v6

Removed:
showOnlyFirstOccurence(booleanInput)
  Single out the occurence of a bool series between to 2 bool series.
Release Notes: v7

Added:
tpLevels(bool, bool, bool, string, string, float, float, bool, bool, bool, bool, bool, bool, float, float, float, float, float, float, float)
  Track TakeProfits and StopLoss achievement for one or many of your buy/sell conditions. CHECK the commented section: "Function @tpLevels" (lines: 175 - 226) for Description
  Parameters:
    bool: useSignal.
    bool: b_gameOVer.
    bool: s_gameOVer.
    string: bName.
    string: sName.
    float: buyEntrySource.
    float: sellEntrySource.
    bool: useTp1.
    bool: useTp2.
    bool: useTp3.
    bool: useTp4.
    bool: useTp5.
    bool: useTp6.
    float: tp1x.
    float: tp2x.
    float: tp3x.
    float: tp4x.
    float: tp5x.
    float: tp6x.
    float: slx.
  Returns: check commented section: "Function @tpLevels" (lines: 175 - 226).

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.