Noldo

CBOE PCR Factor Dependent Variable Odd Generator

This script is the my Dependent Variable Odd Generator script :
with the Put / Call Ratio ( PCR ) appended, only for CBOE and the instruments connected to it.
For CBOE this script is more accurate and faster than Dependent Variable Odd Generator. And the stagnant market odds are better and more realistic.
Do not use for timeframe periods less than 1 day.
Because PCR data may give repaint error.
My advice is to use the 1-week bars to gain insight into your analysis.

This code is open source under the MIT license. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository github.com/user-Noldo

I hope it will help your work.Best regards!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?