RicardoSantos

WIPNNetwork

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "WIPNNetwork"
this is a work in progress ( WIP ) and prone to have some errors, so use at your own risk...
let me know if you find any issues..

Method for a generalized Neural Network.

network(x) Generalized Neural Network Method.
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns
Release Notes: v2 update for using matrices

Updated:
network(x) Generalized Neural Network Method.
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.